Generator Operator

UNEC Servicing Ltd. topera mill-workshop tagħna f’Burmarrad. Tispeċjalizza fit-tiswija u l-manutenzjoni ta’ ditti bħal DAF, Caterpillar, Cummins, Hyster u Ingersoll Rand u oħrajn. UNEC Servicing bħalissa għandha post vakanti għal Operatur tal-Pjan tal-Ġeneratur (Generator Operator) biex jingħaqad mat-tim dinamiku tagħha.

L-Operatur tal-Ġeneratur (Generator Operator) se jkun responsabbli għal:

 • It-tħaddim u l-kontroll tal-makkinarju u s-sistemi użati fil-ġenerazzjoni tal-enerġija bħal ġeneraturi u armar ieħor.
 • Monitoraġġ ta’ diversi indikaturi, gauges, u meters biex tiġi żgurata funzjoni tajba fl-armar u s-sistemi tal-impjant tal-enerġija.
 • Jagħmel aġġustamenti li huma bbażati fuq il-ħtiġijiet operattivi fill-kontrolli u ssettjar biex l-operazzjonijiet jinżammu effiċjenti u sikuri.
 • Jitwettqu xogholijiet regolari fil-manutenzjoni u spezzjonijiet fl-armar biex jiġi żgurat l-aħjar eżekuzzjoni u jiġu identifikati kwistjonijiet jew perikli potenzjali.
 • Li tkun ippreparat biex tirrispondi malajr u b’mod effettiv għal sitwazzjonijiet ta ’emerġenza, bħal ħsarat fit-tagħmir u qtugħ tad-dawl.
 • Li żżomm mal-proċeduri stabbiliti, protokolli, u linji gwida tas-sigurtà biex tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti regolatorji u żżomm ambjent tax-xogħol sikur.
 • Ħidma kollaborattiva ma’ operaturi oħra u persunal ta’ manutenzjoni biex tikkoordina l-attivitajiet u tikseb miri operattivi.

Il-kandidat għandu preferibbilment ikollu:

 • 1-3 snin esperjenza fi rwol simili.
 • Il-ħila li jaħdmu fuq inizjattiva tagħhom stess kif ukoll li jiffurmaw parti minn tim.
 • Fluwenti fl-Ingliż.
 • Fil-pussess ta’ liċenzja tas-sewqan.

L-applikanti interessati għall-kariga ta’ hawn fuq huma ġentilment mitluba jibagħtu s-CV tagħhom fuq hr@bbg.com.mt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Operating out of our modern workshop in Burmarrad, UNEC Servicing Ltd. specialises in the repair and maintenance of prestigious brands such as DAF, Caterpillar, Cummins, Hyster and Ingersoll Rand amongst others. UNEC Servicing currently has a vacancy for a Generator Operator to join our dynamic team. 

The Generator Operator will be responsible for:

 • Operating and controlling machinery and systems used in power generation such as generators, and other auxiliary equipment.
 • Monitoring various indicators, gauges, and meters to ensure the proper functioning of equipment and systems within the power plant.
 • Making adjustments to controls and settings based on operational needs and changes in demand to maintain efficient and safe operations.
 • Conducting routine maintenance tasks and inspections on equipment to ensure optimal performance and identify potential issues or hazards.
 • Being prepared to respond quickly and effectively to emergency situations, such as equipment malfunctions and power outages.
 • Adhering to established procedures, protocols, and safety guidelines to ensure compliance with regulatory requirements and maintain a safe working environment.
 • Working collaboratively with other operators and maintenance personnel to coordinate activities and achieve operational goals.

The successful candidate should preferably have:

 • 1-3 years experience in a similar role.
 • The ability to work on their own initiative as well as form part of a team.
 • Fluency in English.
 • In a possession of a driving license.

Interested applicants for the above post are kindly requested to send their CV to the Head of HR on hr@bbg.com.mt.