Store Administrator

Bonnici Group huwa negozju tal-familja li ilu 45 sena u stabbilixxa l-pożizzjoni tiegħu bħala wieħed min-negozji ewlenin u mmexxija mill-innovazzjoni fil-Gżejjer ta’ Malta. Bonnici Group huwa grupp divers ta’ kumpaniji bi prospetti eċċitanti ta’ karriera fit-tul għal nies b’talent li jvarjaw minn bejgħ bl-imnut, bejgħ, inġinerija u tiswijiet tal-karozzi, inġinerija tal-baħar, inventarju tal-istokk, ħażna, ambjentali, kostruzzjoni, surveying, arkitettura u inġinerija ċivili.

Bonnici Group għandu firxa ta’ pożizzjonijiet attraenti miftuħa għal nies ta’ talent u ambizzjużi li jixtiequ jiżviluppaw u jkomplu jibnu l-karrieri tagħhom f’post fejn jaħdmu b’mod mgħaġġel, dinamiku u ta’ suċċess. Bħala negozju tal-familja iċċentrat fuq in-nies nemmnu li nagħtu pożizzjonijiet fuq mertu personali u professjonali, li nipprovdu opportunitajiet indaqs biex nilqgħu applikanti minn kull sfond biex jingħaqdu ma’ Bonnici Group.

Filwaqt li qed nikbru u niżviluppaw, Żrar ltd. qed infittxu xi ħadd motivat għal-Amministratur tal-Imħażen u ta’ ħila biex jingħaqad mat-tim tagħna bbażat ġewwa Kordin. L-Amministratur tal-Imħażen se jkun responsabbli biex jiżgura li l-ħwienet jinżammu u jkunu maħżuna kif suppost filwaqt li jiżgura li jiġu segwiti l-proċeduri għar-rappurtar tax-xiri.

 

Għanijiet Ewlenin Individwali:

 1. Tikkoordina l-attivitajiet billi tiskeda inkarigi tax-xogħol, tistabbilixxi prijoritajiet u tidderieġi l-attivitajiet tax-xogħol tal-maħżen.
 2. Tattendi kwalunkwe laqgħa relatata li tikkonċerna l-maħżen.
 3. Iżżomm rekords aġġornati tal-kwantitajiet t’affarijiet fl-istokk.
 4. Li jżomm rekords ta’ għodod żgħar tal-kiri u mpjanti u makkinarju ieħor misluf u li jiżgura li dawn jiġu rritornati f’kondizzjoni tajba u fil-ħin.
 5. Jgħin fl-ordnijiet ta’ forniment billi jipprepara l-affarijiet meħtieġa biex jintbagħtu, filwaqt li jikkoordina u jissorvelja l-kunsinna ta’ dawn il-provvisti lejn is-siti tax-xogħol.
 6. Li jiġi żgurat li l-proċeduri ta’ dokumentazzjoni kollha jiġu rispettati skont il-proċeduri tal-kumpanija u li dawn id-dokumenti jintbagħtu lid-dipartiment tal-finanzi fil-ħin.
 7. Jissorvelja lil dawk li jżommu l-imħażen u jiżgura li l-kompiti delegati jitlestew u jinżammu rekords preċiżi.
 8. Biex jinżamm kontroll tal-inventarju permezz tal-proċess tal-Moviment tal-Ħażna.
 9. Jiġbor ir-rapporti meħtieġa kif u meta meħtieġ.
 10. Żomm rekord aġġornat tal-għodod kollha mqassma lill-foremen u/jew lill-maniġers tas-sit.
 11. Tikkoordina kontrolli regolari tal-istokk u teħid tal-istokk fuq bażi regolari.
 12. Tittratta l-mistoqsijiet kollha b’mod professjonali u b’korteżija, personalment, bit-telefon jew permezz ta’ e-mail.
 13. Li jinforma fil-ħin komunikazzjoni riċevuta u jgħaddihom lis-superjur.
 14. Li żżomm iż-żona tal-maħżen tal-barriera b’mod sigur u organizzat.
 15. Biex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-OHSA tiġi implimentata kollha skont il-politiki tal-kumpanija.
 16. Kwalunkwe dmir ieħor proporzjonat mal-livell ta’ din il-kariga, kif jista’ jiġi assenjat minn żmien għal żmien.

 

Kundizzjonijiet tax-Xogħol:

 1. Li jkollok approċċ flessibbli u tkun lest/a li taħdem ħinijiet tax-xogħol irregolari kif u meta mitluba.
 2. Appoġġ għall-iżvilupp tal-karattru, ħiliet, attitudni u prestazzjoni superjuri individwali u tat-tim.
 3. Ir-rwol ikun ibbażat ġewwa Kordin.
 4. Ħinijiet tax-xogħol ġenerali mit-Tnejn sal-Ġimgħa 6:30-15:00 (Eskluż l-overtime, determinat mill-esiġenzi tan-negozju).

 

Karatteristiċi Personali, Ħiliet u Esperjenza:

 1. Kapaċità li tikkomunika b’mod effettiv, verbalment u bil-miktub bil-Malti u bl-Ingliż, sabiex tkun tista’ tirrapporta b’mod adegwat lis-superjuri u tifforma relazzjonijiet tajbin.
 2. Kapaċità li taħdem b’mod effettiv f’tim, inkluża l-abbiltà li tirrispondi għall-ħtiġijiet tal-membri tat-tim u tipprovdilhom assistenza meta u kif meħtieġ.
 3. Kapaċi taħdem taħt pressjoni u b’superviżjoni minima.
 4. Kapaċità li topera b’mod sikur u effiċjenti forklift.
 5. Kapaċità li taġixxi b’integrità billi tkun miftuħa u onesta f’kull ħin.
 6. Kapaċità li żżomm il-kunfidenzjalità u li taħdem ma’ partijiet terzi.
 7. Għarfien tajjeb tax-xogħol tal-kompjuter u familjari mal-applikazzjonijiet tal-kompjuter.
 8. Flessibbli fl-approċċ għall-impenji tax-xogħol f’kull ħin.
 9. Liċenzja tas-sewqan Maltija (Lic B).
 10. Profiċjenti fl-użu tal-kompjuter.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Bonnici Group is a family business of 45 years standing and has established its position as one of the leading and innovation-driven businesses on the Islands of Malta. The Bonnici Group is a diverse group of companies with exciting long-term career prospects for talented people ranging across retail, sales, automotive engineering & repairs, marine engineering, stock inventory, warehousing, environmental, construction, surveying, architecture, and civil engineering.

The Bonnici Group has a range of attractive positions open to talented and ambitious people wishing to develop and further build their careers within a fast moving, dynamic and successful place to work. As a people-centric family business we believe in awarding positions on personal and professional merit, providing equal opportunities to welcome applicants from all backgrounds to join the Bonnici Group.

As we grow and develop, Zrar ltd, are now seeking a highly motivated and skilled Store Administrator to join our team based at Kordin. The successful candidate will be responsible for maintaining the stores, whilst ensuring all materials entering and leaving are accounted for.

 

Individual Key Objectives:

 1. Coordinates activities by scheduling work assignments, setting priorities and directing the work activities of the store
 2. Attend any related meetings concerning the store.
 3. To maintain updated records of quantities of goods in stock.
 4. To keep records of small tools on hire and other plant and machinery on loan and to make sure that these are returned in good working order and on time.
 5. Assist in the supply orders by preparing goods required for onward dispatch, whilst coordinating and overseeing the delivery of these supplies to work-sites.
 6. To ensure that all documentation procedures are adhered to in accordance with company procedures and that these documents are forwarded to the finance department in a timely manner.
 7. Supervise storekeepers and ensure delegated tasks are completed and accurate records are kept.
 8. To maintain inventory control through Stock Movement process.
 9. To compile necessary reports as and when required.
 10. Maintain an updated record of all tools distributed to foremen and or site managers.
 11. Coordinate regular stock checks and a stock take on a regular basis.
 12. To deal with all enquiries in a professional and courteous manner, in person, on the telephone or via e-mail.
 13. To inform in a timely manner communication received and pass them on to superior.
 14. To maintain the quarry warehouse area in a safe and organized manner.
 15. To ensure that OHSA health and safety legislation is implemented throughout in accordance to company policies.
 16. Any other duties commensurate with the level of this post, as may be assigned from time to time

 

Working Conditions:

 1. To have a flexible approach and be ready to work irregular working hours as and when requested.
 2. Support the development of character, skills, attitude and superior individual and team performance.
 3. Role would be based at Kordin.
 4. General working hours Monday to Friday 6:30-15:00 (Excluding overtime, determined by business exigencies).

 

Personal Characteristics, Skills & Experience:

 1. Ability to effectively communicate, verbally and in writing in Maltese and English, in order to be able to report adequately to superiors and to form good relations.
 2. Ability to work effectively in a team, including the ability to respond to the needs of team members and provide them with assistance when and as required.
 3. Able to work under pressure and with minimal supervision.
 4. Ability to safely and efficiently operate a forklift.
 5. Ability to act with integrity by being open and honest at all times.
 6. Ability to maintain confidentiality and to work with third parties.
 7. Good working knowledge of computer and conversant with computer applications.
 8. Flexible in approach to work commitments at all times.
 9. A Maltese driving licence (Lic B).
 10. Proficient in the usage of a computer.

 

Interested applicants are requested to send their CV to hr@bbg.com.mt.