Store Keeper

Bonnici Group huwa negozju tal-familja li ilu 45 sena u stabbilixxa l-pożizzjoni tiegħu bħala wieħed min-negozji ewlenin u mmexxija mill-innovazzjoni fil-Gżejjer ta’ Malta. Bonnici Group huwa grupp divers ta’ kumpaniji bi prospetti eċċitanti ta’ karriera fit-tul għal nies b’talent li jvarjaw minn bejgħ bl-imnut, bejgħ, inġinerija u tiswijiet tal-karozzi, inġinerija tal-baħar, inventarju tal-istokk, ħażna, ambjentali, kostruzzjoni, surveying, arkitettura u inġinerija ċivili.

Bonnici Group għandu firxa ta’ pożizzjonijiet attraenti miftuħa għal nies ta’ talent u ambizzjużi li jixtiequ jiżviluppaw u jkomplu jibnu l-karrieri tagħhom f’post fejn jaħdmu b’mod mgħaġġel, dinamiku u ta’ suċċess. Bħala negozju tal-familja iċċentrat fuq in-nies nemmnu li nagħtu pożizzjonijiet fuq mertu personali u professjonali, li nipprovdu opportunitajiet indaqs biex nilqgħu applikanti minn kull sfond biex jingħaqdu ma’ Bonnici Group.

Filwaqt li qed nikbru u niżviluppaw, issa qed infittxu xi ħadd motivat għal-Store Keeper biex jingħaqad mat-tim tagħna bbażat ġewwa Kordin. Il-kandidat li jintgħażel se jkun responsabbli għaż-żamma tal-imħażen filwaqt li jikkontrolla d-dħul u l-ħruġ tal-materjal.

Punti Ewlenin:

 1. Tirċievi u tispezzjona d-dħul tal-materjali, l-għodda jew l-għarmar.
 2. Tirrekordja u żżomm aġġornat il-kwantitajiet t’oġġetti fl-istokk.
 3. Tirċievi u tispezzjona d-dħul tal-materjali kollha u jirrikonċilja ma’ ordnijiet; jiġifieri, tipproċessa u tqassam dokumenti tal-ordnijiet bħal: rapporti u binarji ta’ ħsarat u diskrepanzi fuq rċevuti tal-ordnijiet.
 4. Tiġġenera barcodes u biex talloka/twaħħalhom mal-pakketti magħżula, skont l-oġġett, il-lott, u l-kwantità.
 5. Tipprepara sinjali u utilitajiet ta’ mmaniġġjar tat-traffiku.
 6. Żżomm rekords ta’ għodod żgħar tal-kiri u mpjanti u makkinarju ieħor misluf u li jiġi żgurat li dawn jiġu rritornati f’kondizzjoni tajba u fil-ħin.
 7. Żżomm reġistru tal-impjant u l-makkinarju u jirreġistra l-movimenti u l-post tagħhom.
 8. Tieħu ordnijiet ta’ provvisti ta’ hardware minn koordinaturi tal-proġett u foremen tas-sit, jipprepara l-affarijiet meħtieġa għad-dispaċċ, tikkoordina u tissorvelja l-kunsinna ta’ dawn il-provvisti lejn is-siti.
 9. Tassigura li r-riċevuta tal-materjal mibgħut tiġi rritornata lura lill-uffiċċju tal-barriera ffirmata kif suppost.
 10. Tassigura li r-riċevuti tad-dokumenti jintgħażlu u jimtlew kif suppost skont il-proċeduri tal-kumpanija u li dawn id-dokumenti jintbagħtu lid-dipartiment tal-kontijiet fil-ħin.
 11. Żżomm kontroll tal-inventarju permezz tal-proċess tal-Moviment tal-Istokk.
 12. Tagħmel rekwiżizzjonijiet tax-xiri għat-tibdil tal-istokk.
 13. Twettaq kontrol tal-istokk kuljum u tirrekordja l-istokk fuq bażi annwali.
 14. Tuża l-għodda meħtieġa għall-immaniġġjar jew ċaqliq ta’ materjal, bħal palletizer u forklift.
 15. Tassisti lid-dipartimenti tal-procurement u tal-loġistika billi twettaq kwalunkwe dmir ieħor meħtieġ mal-livell ta’ din il-kariga, li jista’ jiġi assenjat minn żmien għal żmien.
 16. Żżomm rekord t’ordnijiet minn siti, u tiddelega mad-dipartiment tal-loġistika għall-kunsinni.
 17. Tittratta l-inkjesti kollha b’mod professjonali u b’korteżija, personalment, bit-telefon jew permezz ta’ e-mail.
 18. Tinforma fil-ħin xi komunikazzjoni li tkun rċevejt u tgħaddihom lis-superjur.
 19. Żżomm l-maħżen tal-barriera b’mod nadif, sigur u organizzat.
 20. Kwalunkwe dmir ieħor proporzjonat mal-livell ta’ din il-kariga, kif jista’ jiġi assenjat minn żmien għal żmien.

 

Kundizzjonijiet tax-Xogħol:

 1. Li jkollok approċċ flessibbli u jkun lest li jaħdem sigħat tax-xogħol irregolari kif u meta mitlub.
 2. Tappoġġja l-iżvilupp tal-karattru, il-ħiliet, l-attitudni u l-prestazzjoni individwali u tat-tim.

 

Karatteristiċi Personali, Ħiliet u Esperjenza:

 1. Kapaċità li tikkomunika b’mod effettiv, verbalment u bil-miktub bil-Malti u bl-Ingliż, sabiex ikun tista’ tirrapporta b’mod adegwat lis-superjuri u jifforma relazzjonijiet tajbin.
 2. Kapaċità li taħdem b’mod effettiv f’tim, inkluża l-abbiltà li tirrispondi għall-ħtiġijiet tal-membri tat-tim u tipprovdilhom assistenza meta u kif meħtieġ.
 3. Kapaċi taħdem taħt pressjoni u b’superviżjoni minima.
 4. Kapaċità li topera b’mod sikur u effiċjenti il-forklift.
 5. Kapaċità li taġixxi b’integrità billi tkun dirett u onest f’kull ħin.
 6. Kapaċità li żżomm il-kunfidenzjalità u li taħdem ma’ partijiet terzi.
 7. Għarfien tajjeb tax-xogħol bil-kompjuter u familjari mal-applikazzjonijiet tal-kompjuter.
 8. Flessibbli fl-approċċ għall-impenji tax-xogħol f’kull ħin.
 9. Liċenzja tas-sewqan Maltija (Lic B).
 10. Profiċjenti fl-użu tal-kompjuter.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

The Bonnici Group is a family business of 45 years standing and has established its position as one of the leading and innovation-driven businesses on the Islands of Malta. The Bonnici Group is a diverse group of companies with exciting long-term career prospects for talented people ranging across retail, sales, automotive engineering & repairs, marine engineering, stock inventory, warehousing, environmental, construction, surveying, architecture, and civil engineering.

The Bonnici Group has a range of attractive positions open to talented and ambitious people wishing to develop and further build their careers within a fast moving, dynamic and successful place to work. As a people-centric family business we believe in awarding positions on personal and professional merit, providing equal opportunities to welcome applicants from all backgrounds to join the Bonnici Group.

As we grow and develop, we are now seeking a highly motivated and skilled Store Keeper to join our team based at Kordin. The Store Keeper will be responsible for ensuring the stores are properly maintained and stocked while ensuring procedures for reporting purchases are followed.

 

Individual Key Objectives:

 1. To receive and inspect all incoming materials, tools or equipment.
 2. To maintain updated records of quantities of goods in stock.
 3. Receives and inspects all incoming materials and reconciles with purchase orders; processes and distributes documentation with purchase orders; reports, documents and tracks damages and discrepancies on orders received.
 4. To generate barcodes and to allocate/affix them to their designated packages, by item, batch, and quantity.
 5. To prepare traffic management signs and utilities.
 6. To keep records of small tools on hire and other plant and machinery on loan and to make sure that these are returned in good working order and on time.
 7. To keep a register of plant & machinery and record movements and location of same.
 8. To take hardware supplies orders from project coordinators and site foremen, prepare goods required for onward dispatch, coordinate and oversee the delivery of these supplies to sites.
 9. To ensure that receipt of material sent is returned back to quarry office properly signed.
 10. To ensure that documents received are properly sorted and filled in accordance with company procedures and that these documents are forwarded to the accounts department in a timely manner.
 11. To maintain inventory control through the Stock Movement process.
 12. To make purchase requisitions for the replenishment of stock.
 13. To perform daily stock checks and stock takes on an annual basis.
 14. To use equipment necessary for the handling, shifting or moving of material, such as palletizer and forklift.
 15. To assist the procurement and logistics departments by undertaking any other duties commensurate with the level of this post, as may be assigned from time to time.
 16. To keep track and records of orders from sites, and delegate with the logistics department for deliveries.
 17. To deal with all enquiries in a professional and courteous manner, in person, on the telephone or via e-mail
 18. To inform in a timely manner communication received and pass them on to superior
 19. To maintain the quarry warehouse area in a clean, safe and organized manner
 20. Any other duties commensurate with the level of this post, as may be assigned from time to time

 

Working Conditions:

 1. To have a flexible approach and be ready to work irregular working hours as and when requested
 2. Support the development of character, skills, attitude and superior individual and team performance

 

Personal Characteristics, Skills & Experience:

 1. Ability to effectively communicate, verbally and in writing in Maltese and English, in order to be able to report adequately to superiors and to form good relations.
 2. Ability to work effectively in a team, including the ability to respond to the needs of team members and provide them with assistance when and as required.
 3. Able to work under pressure and with minimal supervision as well as capable of multi-tasking.
 4. Ability to safely and efficiently operate a forklift.
 5. Ability to act with integrity by being open and honest at all times.
 6. Ability to maintain confidentiality and to work with third parties.
 7. Good working knowledge of computers and conversant with computer applications.
 8. Flexible in approach to work commitments at all times.
 9. Proficient in the usage of a computer.

 

Interested applicants are requested to send their C.V to hr@bbg.com.mt